אוזניים

אקוטי – רוח חמה

אקוטי – רוח

אקוטי – רוח קור

אקוטי – רוח ולחות

כרוני – חולשת יין הכליות

כרוני – ליחה ולחות בריאות

כרוני – חולשת יאנג הכליות

כרוני – חולשת צ'י הטחול

כרוני – חולשת יין הכבד ועליית יאנג הכבד

כרוני – חולשה כללית של צ'י ודם

מודיפיקציות והמלצות כלליות